Представяне на възможностите на системата


Анкета, илюстрираща възможностите на системата за интернет изследвания на Агенция СТРАТЕГМА.

Уважаеми посетители на сайта за анкетиране на Агенция СТРАТЕГМА,

Чрез нашата система се провеждат множество анкетни проучвания - както публични, така и с предварително определени групи респонденти.

Кратката анкета, която предлагаме илюстрира възможностите на системата.

Сред клиентите ни са:

  • МВнР на Република България,
  • Агенцията за социално подпомагане към МТСП,
  • ИА „Контролно-техническа инспекция",
  • ИA „Военни клубове и военно-почивно дело",
  • Множество общини, сред които Варна, Брегово, Невестино, Трявна и др.
  • Бизнес организации,
  • Неправителствени организаци.

 

 


Въпросникът съдържа 10 въпроса.