Теренните проучвания включват количествени методи –
набиране на данни чрез структурирани въпросници.

За максимално ефикасно и ефективно протичане на процеса Агенция СТРАТЕГМА
предлага и използва Интернет информационна система LimeSurvey.

Тя е една от най-мощните системи за събиране и организация на данни с отворен код.

Информационната система поддържа различни методологии за набиране на данни
чрез структурирани въпросници:

 • представителни проучвания
  на избрани респонденти

  този подход осигурява възможност
  за елиминиране на
  субективизма
 • публични проучвания
  на всички заинтересовани
  от даден въпросник респонденти

Независимо от избрания метод приложението гарантира конфиденциалност на респондентите.

При представителни проучвания се използват случайно генерирани кодове (tokens) за връзка между личните данни и отговорите.

клиентите

За последните 3 години сме извършили множество успешни
количествени проучвания с посочената информационна система.

Наши клиенти са

централна администрация

Министерство на външните работи на Република България, Агенция за социално подпомагане
ИА Военни клубове и военно почивно дело, Контролно техническа инспекция

териториални администрации

Варна, Невестино, Перник, Бяла, Приморско

неправителствени организации

Фондация „За нашите деца“, Бизнес организации в областта на туризма

контакти

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА
ул. „Г. С. Раковски“ №18 ет. 4
тел.: +359 2 981 4738
имейл: jmarkov@gateway.bg.

Back To top